Vai Tu esi režisors, fotogrāfs, dramaturgs, komponists, tēlnieks, jauno mediju mākslinieks vai kādas citas radošās profesijas pārstāvis? Vēlies uzzināt, kā Tu vari iesaistīties ilgtspējīgu risinājumu izstrādē? Šī ir iespēja Tev! Pasākumi Jūrmalā, Rīgā un tiešsaistē sniegs iespēju paplašināt zināšanas un sagatavoties gaidāmajam 9900 EUR vērtajam radošo inovāciju konkursam “Ieslēdz Kaugurus!”. Pasākumiem iespējams reģistrēties šeit.

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības (Northern Dimension Partnership on Culture – turpmāk Kultūras partnerība) sekretariāta vadītā “CCI4Change” projekta mērķis ir rast jaunas, radošas perspektīvas enerģijas patēriņa paradumu maiņas veicināšanā Latvijā, Somijā un Zviedrijā. Kultūras partnerība ir pārliecināta, ka mākslas, kultūras un radošās industrijas (angliski – Creative and Cultural Industry jeb CCI) var sniegt būtisku pienesumu ilgtspējīgākas nākotnes veidošanā.


Pilotprojekts “Ieslēdz Kaugurus!” un gaidāmais finansējuma konkurss

Kā Jūrmalas iedzīvotāji var mainīt savus enerģijas patēriņa paradumus? Kā radošās prasmes var palīdzēt atrast inovatīvu pieeju šo pārmaiņu veicināšanai?

Sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību maija sākumā tiks izsludināts atklāts konkurss viena “Ieslēdz Kaugurus!” pilotprojekta īstenošanai 9 900 EUR vērtībā.


Par prasmju un sadarbības stiprināšanas pasākumiem

Kā radošo profesiju pārstāvji var mijiedarboties ar citām nozarēm un pašvaldību, lai inovatīvi risinātu enerģijas patēriņa samazināšanas izaicinājumu?

“CCI4Change” projekts organizē virkni pasākumu, lai iedrošinātu veidot drosmīgas iesaistošas ilgtspējas mākslas idejas gan projekta ietvaros, gan ārpus tā, kā arī, lai atbalstītu potenciālos gaidāmā konkursa dalībniekus pieteikuma sagatavošanā. Šajos pasākumos tiks padziļināti iepazīstināts ar projektu un izklāstītas gaidas, kas saistītas ar pilotprojektu Kauguros.

Ar pasākumu programmu iespējams iepazīties šeit.

Pasākumi paredzēti mākslas, kultūras un radošo jomu profesionāļiem un studentiem. Pasākumi ir bezmaksas, un tajos var piedalīties ikviens interesents.

Dalība apmācībās nav obligāta, lai kvalificētos gaidāmajam konkursam, taču šajos pasākumos būs iespējams iegūt vērtīgas zināšanas, sadarbības partnerus un jaunas perspektīvas, kas palīdzēs sagatavot veiksmīgu projekta pieteikumu. Iespējams pievienoties gan tikai vienam pasākumam, gan piedalīties visos, tomēr jebkurā gadījumā reģistrācija pasākumiem ir obligāta.

Reģistrējies pasākumiem šeit.

Lai atbalstītu  kvalitatīvu pilotprojektu priekšlikumu izstrādi, laikā no 13. līdz 31. maijam (pēc pieprasījuma) notiks dažas tiešsaistes vai klātienes konsultācijas. Informācija par šīm konsultācijām tiks paziņota maija sākumā  kopā ar detalizētu konkursa informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz visiem pasākumiem ir jāreģistrējas. Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja telpās notiekošajos klātienes pasākumos ir ierobežots dalībnieku skaits, un reģistrācija ir atvērta tikai līdz brīdim, kad ir sasniegta pasākuma kapacitāte. Projekta pasākumus Latvijā nodrošina projekta vadošais partneris Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība – starpvaldību organizācija, kuras sekretariāts atrodas Rīgā. Pasākumi tiek īstenoti ciešā sadarbībā ar projekta partneri Jūrmalas pašvaldību, un tos vadīs Marta Kontiņa (Story Hub).


Par projektu

Projektā CCI4Change pašvaldības sadarbojas ar kultūras un radošās industriju uzņēmējiem, lai labāk mijiedarbotos ar iedzīvotājiem un mudinātu samazināt enerģijas patēriņu.

2024. gada maijā Latvijā, Somijā un Zviedrijā tiks izsludināti 3 inovāciju finansējuma konkursi. Izmantojot praktiskos pilotprojektus, kultūras un radošās jomas praktiķi tiks aicināti risināt ar enerģijas patēriņu saistītos pašvaldību izaicinājumus. Lai palīdzētu radošo industriju praktiķiem stiprināt savas prasmes un palīdzētu izstrādāt kvalitatīvus pieteikumus konkursiem, partneri organizē 3 paralēlas apmācību programmas visās trīs projekta valstīs.

“CCI4Change: Iedzīvotāju enerģijas patēriņa paradumu maiņas veicināšana Baltijas jūras pilsētās un pašvaldībās” projektu 80 procentu apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programma, bet 20 procenti ir projekta partneru līdzfinansējums.

Projektu īsteno Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (vadošais partneris, sekretariāts atrodas Latvijā); Jūrmalas pašvaldība (Latvija); Kotkas pilsēta (Somija); Skones reģions (Zviedrija); Cursor Oy: (Somija); Föreningen Stapelbädden/STPLN (Zviedrija) un Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu universitāte (Xamk) (Somija).


Lai uzzinātu vairāk par pasākumiem, sazinieties ar:

Marta Kontiņa

marta@storyhub.lv

Lai iegūtu vairāk informācijas par projektu CCI4Change Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā, sazinieties ar:

Krista Petäjäjärvi

krista@ndpculture.org

Lai iegūtu vairāk informācijas par CCI4Change projektu Jūrmalas pašvaldībā, sazinieties ar:

Dace Liepiņa-Kurohtina

Dace.liepina-kurohtina@jurmala.lv